Tłumaczenia
Wychodząc naprzeciw potrzebom firm, prowadzących działalność na wielu rynkach, Corporate Publishers jest przygotowane do przeprowadzenia tłumaczeń w każdym wymaganym zakresie. Wszystkie teksty - tak specjalistyczne, jak i dotyczące tematyki ogólnej - są opracowywane przez zawodowych tłumaczy.

Dbałość o zachowanie rzetelności tłumaczenia
Kluczowym elementem każdego tłumaczenia jest dokonanie odpowiedniej redakcji tekstu, która zagwarantuje zachowanie rzetelności tłumaczenia przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki danego języka - oznacza to koncentrowanie się na bardzo precyzyjnym oddaniu sensu tłumaczonego materiału.

Współpraca z native speakers
Ostatnim etapem procesu tłumaczenia jest przekazanie gotowych tekstów do weryfikacji przez native speakers, tzn. osób, dla których dany materiał napisany jest w ich języku ojczystym. Rolą native speakers jest poprawienie zwrotów, które są niedostosowane do kodu językowego określonej grupy docelowej.