Opracowanie koncepcji
Pomoc w opracowaniu koncepcji magazynu
Publikacje korporacyjne wpisują się w kulturę firmy oraz spełniają określone potrzeby przedsiębiorstwa. Ich konstrukcja, wygląd i zawartość powinny przyczyniać się do osiągnięcia założonych celów marketingowych bądź sprzedażowych. Corporate Publishers może przygotować lub współuczestniczyć w opracowaniu koncepcji magazynu firmowego lub gazetki firmowej przedstawiając dla przykładu:
  • analizę porównawczą rynku wydawnictw korporacyjnych dla Klienta w określonym segmencie
  • sugestie w zakresie doboru tematyki artykułów
  • wskazanie form przekazu informacji o firmie, jej produktach i usługach
  • przedstawienie sposobów skłaniania do interakcji ze strony odbiorców

W trakcie prac nad projektem, Wydawnictwo szczegółowo bada grupę potencjalnych czytelników, ich wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, formę współpracy z firmą (partnerzy, pracownicy, klienci) oraz wiele czynników specyficznych dla danego projektu. Analiza tych danych pozwala na opracowanie koncepcji magazynu, który stanie się skutecznym narzędziem wspierającym działania firmy.

Doradztwo w zakresie wyboru parametrów technicznych
Corporate Publishers służy także pomocą w ustaleniu kwestii związanych z parametrami technicznymi, takimi jak: format publikacji, częstotliwość ukazywania się czy dystrybucja. Odpowiedni wybór tych elementów jest nie mniej istotny od kwestii merytorycznych, gdyż przesądza o tym, czy miejsce i czas sprzyjają dotarciu z przekazem do wybranego odbiorcy.