Druk

Aby technika nie zaważyła nad projektem
Częstym problemem dla Klientów jest konieczność prowadzenia rozmów i nadzoru nad przebiegiem druku. Ponieważ Zleceniodawcy zwykle nie dysponują czasem, który mogliby poświęcić na dodatkowe obowiązki, zdarza się, iż ostatni etap potrafi przesądzić o powodzeniu bądź porażce projektu. Corporate Publishers może odciążyć Klienta od tej pracy, gdyż dysponuje osobami z doświadczeniem poligraficznym, które potrafią zatroszczyć się o jakość i terminowość. Ponadto Wydawnictwo współpracuje ze sprawdzonymi drukarniami, które zapewniają wysoki standard usług przy umiarkowanych kosztach.

Wybór technologii w celu optymalizacji kosztów
Głównymi wyznacznikami przy podejmowaniu decyzji o technologii druku są format, ilość kolorów i nakład. To one, bowiem, określają wymogi techniczne dla maszyn - dla przykładu: nieopłacalny jest druk czarno-białego materiału na kolorowej maszynie. Różnice w kosztach druku w zależności od doboru maszyny mogą wynosić nawet do 25% porównując cenę na tę samą pracę.

Nadzór producencki
Corporate Publishers zapewnia stały nadzór nad przebiegiem cyklu produkcyjnego - przedstawiciel Wydawnictwa osobiście akceptuje materiały na każdym etapie. Jego zadanie polega również na realizacji prac według przyjętego harmonogramu tak, aby praca została przygotowana do odbioru w zakontraktowanym terminie.