Fotoserwis i fotoedycja

Zdjęcia czynią tekst bardziej zrozumiałym
Ilustrowanie tekstów zdjęciami, rysunkami, wykresami ma na celu przyciągnięcie uwagi czytelnika, wywołanie zainteresowania treścią artykułu lub uczynienia tekstu bardziej przejrzystym, łatwiejszym w odbiorze.

Niezbędnym warunkiem przy wyborze obrazu jest jego adekwatność do zawartości merytorycznej oraz wartość artystyczna. Zadaniem zdjęcia jest zapowiedź tematu - często to ono właśnie skłania do zapoznania się z tytułem.

Dostępność obrazów graficznych na rynku
Wszelkie formy graficzne mogą zostać wykonane na zamówienie Klienta bądź pochodzić z szeroko dostępnych baz agencyjnych (stock-ów).

Serwis zdjęciowy
Corporate Publishers zapewnia serwis zdjęciowy w zakresie zarówno zdjęć reporterskich jak portretowych i ilustracyjnych. Wydawnictwo współpracuje z uznanymi fotografikami prasowymi. Prace dostarczane Klientom charakteryzują się dużą głębią przekazu - np. zdjęcia portretowe przekazują informacje o człowieku, jego pasjach, osobowości, charakterze.

Dobór zdjęć agencyjnych
W przypadku potrzeb bardziej ogólnych, kiedy zdjęcia nie muszą przedstawiać konkretnych osób lub produktów, Wydawnictwo korzysta z banków agencyjnych starając się, aby fotoedycja była jak najbardziej adekwatna do potrzeb danego materiału.