E-technologie

Projektowanie
Projektowanie w oparciu o nośniki elektroniczne wymaga uruchomienia zarówno wyobraźni graficznej, jak i technicznej. Najlepiej, gdy obie warstwy: wizualna i techniczna tworzone są jednocześnie, w ścisłej kooperacji. Taką właśnie opcję oferujemy naszym klientom.

Technologia
Prezentujemy wybrane języki informatyczne, którymi posługujemy się w swoich realizacjach.

  • Serwisy kodujemy w oparciu o język PHP, z użyciem cenionego framework'a Zend,
  • Zapis informacji do bazy danych realizujemy wykorzystując serwer i język MySQL,
  • Do wczytywania kolejnych informacji stosujemy technologię Ajax,
  • Przy pomocy biblioteki jQuery wprowadzamy proste animacje,
  • ActionScript umożliwia nam implementację elementów Flashowych,
  • Do zarządzania treścią, także przez klienta, stworzyliśmy autorski system CMS,
  • Dla zabezpieczenia serwisów przed włamaniem wykorzystujemy protokół SSL.

Wdrożenia
Przed wdrożeniem projekt jest wielokrotnie testowany, początkowo tylko u nas, a potem również u klienta. Symulacje te dają możliwość dopracowania szczegółów, które często trudno jest przewidzieć na etapie projektowania. Wdrożenie projektu w życie następuje po ostatecznej akceptacji ze strony klienta.

Nadzór i administracja
Jako autorzy zarówno projektu jak i realizacji technicznej gwarantujemy naszym klientom pełną obsługę serwisową zrealizowanych przez nas projektów. W każdej chwili wprowadzimy wyznaczone przez klienta zmiany i usuniemy ewentualne usterki techniczne.