Opracowanie graficzne

Przygotowanie projektu makiety
magazyn firmowyMakieta stanowi o charakterze publikacji. Dobór kolorystyki, układu stron, sposobu „łamania tekstów” pozwala na pierwszy rzut oka - zanim jeszcze zapoznamy się z tekstem - określić czy mamy do czynienia z wydawnictwem skierowanym do inwestorów, pracowników czy kontrahentów.

Makieta powinna być spójna z identyfikacją wizualną firmy, nawiązywać do kultury korporacyjnej i specyfiki danej branży, a równocześnie spełniać wymogi magazynu kolorowego.

Nie należy również zapominać o odbiorcach, dla których projekt magazynu firmowego musi być przejrzysty, czytelny, a nade wszystko na tyle atrakcyjny, aby chcieli go przeczytać.

Doświadczenia Corporate Publishers w projektowaniu
Corporate Publishers zatrudnia grafików, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu prasowym. Swoje szlify zdobywali w wielu redakcjach magazynów kolorowych, jak również projektując materiały drukowane na zlecenie różnych firm.

Nadzór artystyczny nad każdym numerem
Wydawnictwo zapewnia również pełen zakres prac graficznych związanych z wydawaniem poszczególnych numerów. Należą do nich: skład, obróbka zdjęć, tworzenie wykresów, przygotowanie do druku.