Redakcja tekstów
Corporate Publishers współpracuje z profesjonalnymi dziennikarzami prasowymi. Przy wyborze osób zaangażowanych w dany projekt wydawnictwo przykłada dużą wagę do znajomości wybranej tematyki przez dziennikarza, jak również jego umiejętności dostosowania języka do wybranej grupy docelowej.

Zakres prac redakcyjnych
Corporate Publishers świadczy pełen zakres prac redakcyjnych, w skład którego wchodzi: 

 • Opracowywanie tekstów:
  • na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta
  • na podstawie rozmowy z Klientem
  • na zadany temat
  • przeprowadzanie wywiadów z osobami wskazanymi przez Klienta
  • relacje z imprez branżowych
 • Korekty:
  • merytoryczna - przeprowadzana jako pierwsza. Jej celem jest wyeliminowanie błędów w nazwach własnych, zwrotach specjalistycznych, nazwiskach, funkcjach itd.
  • stylistyczna i interpunkcyjna - następuje po zatwierdzeniu części merytorycznej, dotyczy stylu, znaków interpunkcyjnych i poprawności ortograficznej.
  • finalna – sprawdzająca, czy wszystkie wcześniejsze korekty zostały naniesione na tekst.

Akceptacja tekstów
Każdy Klient decyduje o ostatecznym kształcie merytorycznym magazynu firmowego. Dlatego też wszystkie teksty opracowane przez zespół redakcyjny Corporate Publishers przekazywane są do akceptacji.